Italiano Ceco
fondere lít
fonderia slévárna
fondersi tát
Fondi comuni di investimento Střed hlediště
fondi per l'ambiente fond životního prostředí
Fondi strutturali Fondy Evropské unie
Fondiario Země
fondo zadní
fondo d'intervento fond intervenční
Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia UNICEF
fondo di incentivazione fond stimulační
Fondo europeo per gli investimenti Evropský investiční fond
fondo finanziario fond finanční
Fondo Globale per l'Ambiente Světový ekologický fond
Fondo Monetario Europeo Evropský měnový fond
Fondo Monetario Internazionale Mezinárodní měnový fond
fondoschiena hýždě
Fonema Foném
Fonetica Fonetika
Fonetica della lingua ceca Fonologie češtiny
Fonologia Fonologie
Font-Romeu-Odeillo-Via Odeillo
Fontaine Fontána
Fontainebleau Fontainebleau
fontana fontána
fonte pramen
fonte battesimale křtitelnice
fonte d'informazione informační zdroj
Fonte di caratteri Fontána
fonte di energia zdroj energie
fonte di energia non inquinante zdroj energie neznečišťující
fonte di energia rinnovabile zdroj energie obnovitelný
Foo Fighters Foo Fighters
Football Fotbal
football americano americký fotbal
Football Club Internazionale Milano FC Internazionale Milano
Football Club Messina Peloro FC Messina Peloro
Football League Premier League
For Those About to Rock We Salute You For Those About to Rock We Salute You
foraggio krmivo
Foraminifera Dírkonošci
forare proděravět
Forbes Forbes
forbici nůžky
forbicine škvor
Forbicione Nůžky
forca šibenice
Forcalquier Forcalquier
forcata vidlička
Force Síla
forchetta vidlička
forchettata vidlička
Forco Forkýs
Ford Ford Motor Company
Ford Escort Ford Prefect
Ford MODEL U XB Ford MODEL U
Ford Prefect Ford Prefect
Ford SAF Ford Motor Company
Ford Sierra Ford Sierra
Foreign and Commonwealth Office Ministerstvo zahraničních věcí USA
Forel Pstruh obecný potoční
Forest Stewardship Council Forest Stewardship Council
foresta les
Foresta della Sprea Spreewald
Foresta di Białowieża Bělověžský prales
foresta di caducifoglie les listnatý
foresta di conifere les jehličnatý
foresta di montagna les horský
Foresta equatoriale Prales
foresta mediterranea les v oblasti Středozemního moře
foresta mista les smíšený
foresta naturale les přirozený
Foresta Nera Schwarzwald
foresta pluviale les deštný
foresta pluviale tropicale les tropický deštný
foresta primaria les původní
foresta privata les soukromý
foresta tropicale les tropický
forestazione zalesňování
forestiero cizinec
Forficula auricularia Škvoři
forfora lupy
Forgotten Hope Forgotten Hope
Forgotten Realms Forgotten Realms
Fork Fork
Forlì Forlì
forma tvar
forma attiva činný rod
Forma bilineare Bilineární forma
forma di governo forma vlády
forma di mercato forma trhu
forma fisica postava
forma giuridica di società forma organizací právní
Forma musicale Hudební forma
formaggio sýr
formaldeide formaldehyd
formare tvořit
format formát
Formato aperto Otevřený formát
Formato di file Formát souboru
formato digitale GIS digitální formát GIS
formazione tábor
formazione ambientale vzdělávání ekologické
formazione continua vzdělávání kontinuální
Formazione della Luna Theia
formazione di inquinanti tvorba látky znečišťující
formazione iniziale školení úvodní
forme del rilievo terrestre charakter terénu
Formentera Formentera
formica mravenec
Formica rufa Mravenec lesní
Formicidae Mravencovití