Italiano Ceco
prezioso vzácný
prezzo cena
prezzo agricolo zemědělská cena
prezzo di mercato tržní cena
Prešov Prešov
Priamo Priamos
Priapulida Hlavatci
Priene Priéné
Prievidza Prievidza
prigione vězení
Prigione di Abu Ghraib Abú Ghrajb
prigioniero zajatec
Prigioniero di guerra Válečný zajatec
prima před
Prima battaglia della Marna První bitva na Marně
Prima battaglia della Sirte První bitva u Syrty
Prima battaglia di Zurigo První bitva u Curychu
prima colazione snídaně
Prima crociata První křížová výprava
Prima Era První věk
Prima guerra balcanica Balkánské války
Prima guerra giudaica První židovská válka
Prima guerra mondiale První světová válka
Prima guerra moundiale První světová válka
Prima guerra punica První punská válka
Prima guerra sino-giapponese Čínsko-japonská válka
Prima Intifada První intifáda
Prima lettera ai Corinzi První list Korintským
Prima luce První světlo
prima o poi dříve nebo později
prima persona první osoba
Prima stagione de I Simpson Simpsonovi
primadonna hvězda
Primates Primáti
primati primát
Primato papale Papežský primát
primavera jaro
Primavera dei popoli Únorová revoluce
Primer Primer
Primera División messicana La Liga
Primera División spagnola La Liga
Primera División Uruguaya La Liga
Primi Ministri del Regno Unito Seznam britských premiérů
Primi Ministri della Cecoslovacchia Seznam československých premiérů
Primi Ministri della Francia Předseda vlády
Primi Ministri della Repubblica Ceca Seznam českých premiérů
Primi Ministri della Slovenia Předseda vlády
Primi Ministri della Spagna Seznam vizigótských králů
Primitiva Primitivismus
Primitivismo Primitivismus
primo první
Primo Arbitrato di Vienna První vídeňská arbitráž
primo ministro premiér
Primo Ministro del Regno Unito Předseda vlády
Primo Ministro francese Předseda vlády
primo piano popředí
Primo premio Člun
Primo principio della termodinamica První termodynamický zákon
primo soccorso první pomoc
Primo Trattato di Parigi Pařížská smlouva
primogenito prvorozený