La ricerca esteem ha prodotto 15 risultati
EN Inglese IT Italiano
esteem (v) [consider]
 • esteemed
 • esteem
 • esteem
 • esteemed
 • esteemed
stimare (v) [consider]
 • stimando
 • avrai stimato
 • avranno stimato
esteem (v) [feelings]
 • esteemed
 • esteem
 • esteem
 • esteemed
 • esteemed
stimare (v) [feelings]
 • stimando
 • avrai stimato
 • avranno stimato
esteem (n) [estimation] stima (n) {f} [estimation]
esteem (n v) [favourable regard] stima (n v) {f} [favourable regard]
esteem (n) [feelings] stima (n) {f} [feelings]
EN Inglese IT Italiano
esteem (n) [estimation] considerazione (n) {f} [estimation]
esteem (n) [feelings] considerazione (n) {f} [feelings]
esteem attenzione {f}
esteem (v) [feelings]
 • esteemed
 • esteem
 • esteem
 • esteemed
 • esteemed
rispettare (v) [feelings]
 • rispettando
 • avrai rispettato
 • avranno rispettato
esteem (n) [feelings] deferenza (n) {f} [feelings]
esteem (n) [feelings] rispetto (n) {m} [feelings]
esteem (n) [feelings] riguardo (n) {m} [feelings]
esteem (v) [consider]
 • esteemed
 • esteem
 • esteem
 • esteemed
 • esteemed
ritenere (v) [consider]
 • ritenendo
 • avrai ritenuto
 • avranno ritenuto
esteem (v) [consider]
 • esteemed
 • esteem
 • esteem
 • esteemed
 • esteemed
considerare (v) [consider]
 • considerando
 • avrai considerato
 • avranno considerato
esteem (v) [consider]
 • esteemed
 • esteem
 • esteem
 • esteemed
 • esteemed
reputare (v) [consider]
 • reputando
 • avrai reputato
 • avranno reputato

Inglese Italiano traduzioni

EN Sinonimi per esteem IT Traduzioni
respect [behaviour] szacunek {m}
venerate [behaviour] (formal czcić
commend [behaviour] polecać
praise [behaviour] chwalić
regard [behaviour] wzgląd {m}
honour [behaviour] Ü|en| uznawać
admire [behaviour] podziwiać
admiration [high regard] podziw {m}
appreciation [high regard] aprecjacja {f}
value [respect] cena {f}
consider [respect] uznawać
believe [opinion] wyznawać
think [opinion] pomyśleć
deem [opinion] uznać
entertain [opinion] bawić (v/t)
embrace [opinion] obejmować
hold [opinion] trzymać
renown [fame] renoma {f}
glory [fame] sława {f}
distinction [fame] wyróżnienie (n)