La ricerca fear of heights ha prodotto 2 risultati
Vai a
EN Inglese IT Italiano
fear of heights (n) [psychiatry] paura delle altezze (n) {f} [psychiatry]
fear of heights (n) [psychiatry] acrofobia (n) {f} [psychiatry]

EN IT Traduzioni perfear

fear (v) [mental condition] temere (v) [mental condition]
fear (v) [mental condition] aver terrore di (v) [mental condition]
fear (v) [mental condition] aver molta paura (v) [mental condition]
fear (n) [anxiety] ansia (n) {f} [anxiety]
fear (n) [anxiety] paura (n) {f} [anxiety]
fear (n) [anxiety] timore (n) {m} [anxiety]
fear (v) [mental condition] aver paura di (v) [mental condition]
fear temere
fear angoscia {f}
Fear Paura

EN IT Traduzioni perof

of (o) [time] meno (o) {m} [time]
of (o) [general] per (o) [general]
of (o) [time] a (o) [time]
of (o) [general] di (o) [general]
of (o) [possession] di (o) [possession]
of (o) [origin] di (o) [origin]
of (o) [books] di (o) [books]
of (o) [material] di (o) [material]
of (o) [origin] da (o) [origin]
of (o) [material] in (o) [material]