La ricerca split ha prodotto 18 risultati
EN Inglese IT Italiano
split (n) [surface] fenditura (n) {f} [surface]
split fèndere
split (v) [physics]
 • split
 • split
 • split
 • split
 • split
fissionare (v) [physics]
 • fissionando
 • avranno fissionato
 • avrai fissionato
split (v) [hair] avere le doppie punte (v) [hair]
split (v) [organization]
 • split
 • split
 • split
 • split
 • split
scindere (v) [organization]
 • scindendo
 • avranno scisso
 • avrai scisso
EN Inglese IT Italiano
split (v) [wood]
 • split
 • split
 • split
 • split
 • split
fendere (v) [wood]
 • fendendo
 • avranno fenduto
 • avrai fenduto
split (n) [sports - gymnastics] spaccata (n) {f} [sports - gymnastics]
split (n) [surface] incrinatura (n) {f} [surface]
split (n) [surface] screpolatura (n) {f} [surface]
split (n) [relationship] rottura (n) {f} [relationship]
split (n) [surface] fessura (n) {f} [surface]
split (v) [wood]
 • split
 • split
 • split
 • split
 • split
lacerare (v) [wood]
 • lacerando
 • avranno lacerato
 • avrai lacerato
split (v) [organization]
 • split
 • split
 • split
 • split
 • split
separare (v) [organization]
 • separando
 • avranno separato
 • avrai separato
split (v) [part]
 • split
 • split
 • split
 • split
 • split
spartire (v) [part]
 • spartendo
 • avranno spartito
 • avrai spartito
split (v) [physics]
 • split
 • split
 • split
 • split
 • split
dividere (v) [physics]
 • dividendo
 • avranno diviso
 • avrai diviso
split (v) [part]
 • split
 • split
 • split
 • split
 • split
dividere (v) [part]
 • dividendo
 • avranno diviso
 • avrai diviso
split (v) [organization]
 • split
 • split
 • split
 • split
 • split
dividere (v) [organization]
 • dividendo
 • avranno diviso
 • avrai diviso
split (v) [physics]
 • split
 • split
 • split
 • split
 • split
spaccare (v) [physics]
 • spaccando
 • avranno spaccato
 • avrai spaccato

Inglese Italiano traduzioni