La ricerca VAN ha prodotto 26 risultati
NL Olandese IT Italiano
van (o) [tijd] da (o) [tijd]
van (o) [tijd] proveniente da (o) [tijd]
van (o) [plaats] proveniente da (o) [plaats]
van (o) [oorsprong] proveniente da (o) [oorsprong]
van (o) [boeken] proveniente da (o) [boeken]
van (o) [bezit] proveniente da (o) [bezit]
van (o) [tijd] che viene da (o) [tijd]
van (o) [plaats] che viene da (o) [plaats]
van (o) [oorsprong] che viene da (o) [oorsprong]
van (o) [boeken] che viene da (o) [boeken]
van (o) [bezit] che viene da (o) [bezit]
van (o) [materiaal] fatto di (o) [materiaal]
van (o) [materiaal] in (o) [materiaal]
van (o) [algemeen] per (o) [algemeen]
van (o) [plaats] da (o) [plaats]
van (o) [oorsprong] da (o) [oorsprong]
van (o) [boeken] da (o) [boeken]
van (o) [bezit] da (o) [bezit]
van (o) [tijd] di (o) [tijd]
van (o) [plaats] di (o) [plaats]
van (o) [oorsprong] di (o) [oorsprong]
van (o) [materiaal] di (o) [materiaal]
van (o) [boeken] di (o) [boeken]
van (o) [bezit] di (o) [bezit]
van (o) [algemeen] di (o) [algemeen]
van (v prep) [be the property of] a (v prep) [be the property of]