Italiano Polacco
triangolo trójkąt
Triangolo Australe Trójkąt Południowy
Triangolo delle Bermuda Trójkąt Bermudzki
Triangolo delle Bermude Trójkąt Bermudzki
Triangolo di Afar Kotlina Danakilska
Triangolo di Tartaglia Trójkąt Pascala
Triangolo Invernale Trójkąt zimowy
Triangolo nero Czarne trójkąty
triangolo rettangolo trójkąt prostokątny
Triangolo rosa Różowy trójkąt
Triario Triarii
Triassico trias
Triathlon Triathlon
Tribadismo Trybadyzm
Tribal Wars Tribal Wars
Triberg im Schwarzwald Triberg
Tribhuvan Bir Bikram Shah Dev Tribhuvan Bir Bikram Shah Dev
Triboluminescenza Tryboluminescencja
Triboniano Tribonianus
tribunale trybunał
Tribunale Costituzionale della Repubblica di Polonia Trybunał Konstytucyjny
Tribunale della Rota Romana Rota Rzymska
Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee Sąd Pierwszej Instancji
Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy
Tribuno della plebe Trybun ludowy
Tribuno Memmo Tribuno Mermo
Tribute Tribute
Tribute band Tribute band
Tributilfosfato Fosforan tributylu
tribù ród
Tribù Apache Apacze
Tribù Peoria Peoria
tric trac tryktrak
tricameralismo trikameralizm
Triceratops Triceratops
Trichechus Manatowate
Trichechus senegalensis Manat afrykański
tricheco mors
Trichecus Manaty
Trichinellosi Włośnica
Trichiuridae Pałaszowate
Trichocereus Echinopsis
Trichodontidae Wargowłosowate
Trichogaster Trichogaster
Tricholoma equestre Gąska zielonka
Tricholoma pardinum Gąska tygrysowata
Tricholoma portentosum Gąska niekształtna
Tricholoma terreum Gąska ziemista
Tricholomataceae Gąskowate
Tricholomopsis Rycerzyk
Tricholomopsis rutilans Rycerzyk czerwonozłoty
Trichomonas Rzęsistek pochwowy
Trichomonas vaginalis Rzęsistek pochwowy
Trichoptera Chruściki
Tricipite brachiale Mięsień trójgłowy ramienia
Trick-Trick Trick-Trick
tricloroetilene tri
tricologia trychologia
tricolore flaga trójkolorowa