La ricerca med avseende på ha prodotto 35 risultati
SV Svedese IT Italiano
med avseende på (o) [beträffande] riguardo a (o) [beträffande]
med avseende på (o) [allmän] di (o) [allmän]
med avseende på (o) [association] di (o) [association]
med avseende på (o) [beträffande] di (o) [beträffande]
med avseende på (o) [allmän] intorno a (o) [allmän]
SV Svedese IT Italiano
med avseende på (o) [association] intorno a (o) [association]
med avseende på (o) [beträffande] intorno a (o) [beträffande]
med avseende på (o) [allmän] riguardo a (o) [allmän]
med avseende på (o) [association] riguardo a (o) [association]
med avseende på (o) [beträffande] circa (o) [beträffande]
med avseende på (o) [allmän] con riferimento a (o) [allmän]
med avseende på (o) [allmän] relativamente a (o) [allmän]
med avseende på (o) [allmän] quanto a (o) [allmän]
med avseende på (o) [association] quanto a (o) [association]
med avseende på (o) [beträffande] quanto a (o) [beträffande]
med avseende på (o) [allmän] per quanto riguarda (o) [allmän]
med avseende på (o) [association] per quanto riguarda (o) [association]
med avseende på (o) [beträffande] per quanto riguarda (o) [beträffande]
med avseende på (o) [allmän] concernente (o) [allmän]
med avseende på (o) [association] su (o) [association]
med avseende på (o) [beträffande] su (o) [beträffande]
med avseende på (o) [allmän] riguardante (o) [allmän]
med avseende på (o) [association] riguardante (o) [association]
med avseende på (o) [beträffande] riguardante (o) [beträffande]
med avseende på (o) [allmän] a proposito di (o) [allmän]
med avseende på (o) [association] a proposito di (o) [association]
med avseende på (o) [beträffande] a proposito di (o) [beträffande]
med avseende på (o) [allmän] su (o) [allmän]
med avseende på (o) [association] concernente (o) [association]
med avseende på (o) [beträffande] concernente (o) [beträffande]
med avseende på (o) [allmän] in riferimento a (o) [allmän]
med avseende på (o) [association] in riferimento a (o) [association]
med avseende på (o) [beträffande] in riferimento a (o) [beträffande]
med avseende på (o) [allmän] circa (o) [allmän]
med avseende på (o) [association] circa (o) [association]

SV IT Traduzioni permed

med (o) [i sällskap av] insieme a (o) [i sällskap av]
med (o) [allmän] per (o) [allmän]
med (o) [division] per (o) [division]
med (o) [drag] per (o) [drag]
med (o) [medel] per (o) [medel]
med (o) [multiplikation] per (o) [multiplikation]
med (o) [när det gäller] per (o) [när det gäller]
med (o) [position] per (o) [position]
med (o) [resa] per (o) [resa]
med (o) [vid samma tempo som] per (o) [vid samma tempo som]

SV IT Traduzioni peravseende

avseende (n) [detalj] {n} aspetto (n) {m} [detalj]
avseende (n) [detalj] {n} particolare (n) {m} [detalj]
avseende (n) [detalj] {n} punto (n) {m} [detalj]

SV IT Traduzioni per

(o) [preposition] su (o) [preposition]
(o) [yta] su (o) [yta]
(prep adv adj) [in the immediate neighborhood of] vicino (prep adv adj) {m} [in the immediate neighborhood of]
ascoltare
a
(o) [preposition] sopra (o) {m} [preposition]
(o) [yta] sopra (o) {m} [yta]
(o) [tid] verso (o) {m} [tid]
(o) [egendom] di (o) [egendom]
(o) [på varje] in (o) [på varje]

Svedese Italiano traduzioni