La ricerca LY ha prodotto 5 risultati
VI Vietnamita IT Italiano
ly (v n) [served beverage] bibita (v n) {f} [served beverage]
ly (n v) [drinking vessel] bicchiere (n v) {m} [drinking vessel]
ly (n v) [drinking vessel] tazza (n v) {f} [drinking vessel]
ly (v n) [served beverage] bevanda (v n) {f} [served beverage]
ly (n v) [drinking vessel] coppa (n v) {f} [drinking vessel]