La ricerca obstinado ha prodotto 47 risultati
ES Spagnolo IT Italiano
obstinado (a) [comportamiento] inflessibile (a) [comportamiento]
obstinado (a) [contrario] caparbio (a) {m} [contrario]
obstinado (a) [comportamiento] rigido (a) [comportamiento]
obstinado (a) [comportamiento] accanito (a) [comportamiento]
obstinado (a) [contrario] accanito (a) [contrario]
ES Spagnolo IT Italiano
obstinado (a) [comportamiento] capriccioso (a) [comportamiento]
obstinado (a) [comportamiento] categorico (a) [comportamiento]
obstinado (a) [comportamiento] intrattabile (a) [comportamiento]
obstinado (a) [contrario] intrattabile (a) [contrario]
obstinado (a) [hábito] inveterato (a) [hábito]
obstinado (a) [hábito] incallito (a) [hábito]
obstinado (a) [hábito] impenitente (a) [hábito]
obstinado (a) [comportamiento] caparbio (a) {m} [comportamiento]
obstinado (a) [comportamiento] polemico (a) [comportamiento]
obstinado (a) [comportamiento] litigioso (a) [comportamiento]
obstinado (a) [comportamiento] rissoso (a) [comportamiento]
obstinado (a) [comportamiento] indisponente (a) [comportamiento]
obstinado (adj) [refusing to move or change one's opinion] testarda (adj) {f} [refusing to move or change one's opinion]
obstinado (adj) [refusing to move or change one's opinion] ostinata (adj) {f} [refusing to move or change one's opinion]
obstinado (adj n) [determined; unshakeable; unyielding] irremovibile (adj n) [determined; unshakeable; unyielding]
obstinado (a) [comportamiento] fazioso (a) [comportamiento]
obstinado (a) [comportamiento] di parte (a) [comportamiento]
obstinado (a) [comportamiento] ricalcitrante (a) [comportamiento]
obstinado (a) [comportamiento] contrario per partito preso (a) [comportamiento]
obstinado (a) [contrario] difficile (a) [contrario]
obstinado (a) [contrario] ribelle (a) {m} [contrario]
obstinado (a) [hábito] radicato (a) [hábito]
obstinado (a) [comportamiento] ostinato (a) {m} [comportamiento]
obstinado (a) [contrario] ostinato (a) {m} [contrario]
obstinado (adj n) [determined; unshakeable; unyielding] ostinato (adj n) {m} [determined; unshakeable; unyielding]
obstinado (a) [mancha] ostinato (a) {m} [mancha]
obstinado (adj) [refusing to move or change one's opinion] ostinato (adj) {m} [refusing to move or change one's opinion]
obstinado (a) [comportamiento] implacabile (a) [comportamiento]
obstinado (a) [comportamiento] spietato (a) [comportamiento]
obstinado (a) [comportamiento] partigiano (a) {m} [comportamiento]
obstinado (a) [comportamiento] difficile (a) [comportamiento]
obstinado (a) [comportamiento] ribelle (a) {m} [comportamiento]
obstinado (a) [comportamiento] duro (a) [comportamiento]
obstinado (a) [mecanismo] duro (a) [mecanismo]
obstinado (a) [comportamiento] scontroso (a) [comportamiento]
obstinado (a) [contrario] scontroso (a) [contrario]
obstinado (a) [comportamiento] fermo (a) [comportamiento]
obstinado (a) [comportamiento] testardo (a) {m} [comportamiento]
obstinado (a) [contrario] testardo (a) {m} [contrario]
obstinado (adj) [refusing to move or change one's opinion] testardo (adj) {m} [refusing to move or change one's opinion]
obstinado (a) [comportamiento] cocciuto (a) {m} [comportamiento]
obstinado (a) [contrario] cocciuto (a) {m} [contrario]

Spagnolo Italiano traduzioni

ES Sinonimi per obstinado IT Traduzioni
fuerte [tenaz] m pevnost {f}
burro [necio] m osel {m}
porfiado [terco] neústupný
testarudo [terco] m neústupný
terco [porfiado] m neústupný
insensible [inflexible] otrlý
ambicioso [vehemente] m ctižádostivý (adj)
fanático [intolerante] m machr (n v adj)
desobediente [rebelde] neposlušný (adj)
ciego [obsesionado] m slepý {m}
equivocado [obsesionado] nesprávný
reacio [pertinaz] zdráhající (adj)